logo
Auteursrecht

Een groot deel van het beeldmateriaal van de beeldbank geniet auteursrechtelijke bescherming. De (auteurs)rechten op het merendeel van het beeldmateriaal liggen bij de vereniging/stichting. Die heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbenden op de rest van het beeldmateriaal te achterhalen. Bij beeldmateriaal, dat onder de (auteurs)rechten van een derde bleek te vallen, staat dat vermeld.

Als u meent dat ten onrechte zonder toestemming van de (auteurs)gerechtigde beeldmateriaal is opgenomen, verzoekt het bestuur van de vereniging/stichting u vriendelijk contact op te nemen met de beheerder van de beeldbank.

U mag beeldmateriaal dat onder het auteursrecht van de vereniging/stichting valt printen en downloaden in lage resolutie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.
U mag het materiaal niet zonder schriftelijke toestemming van de vereniging/stichting(afgegeven door de beheerder van de beeldbank) verder openbaar maken of verveelvoudigen.
Er is ook beeldmateriaal opgenomen dat onder de (auteurs)rechten van derden valt. Voor namen en adressen van deze derden kunt u contact opnemen met de beheerder van de beeldbank.

Voorts wijst de vereniging/stichting erop dat het zonder schriftelijke toestemming van de beheerder van de beeldbank (namens de vereniging/stichting) niet is toegestaan om het volgende te doen:

a. het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de beeldbank;
b. het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet-substantiŽle delen van de inhoud van de beeldbank, voorzover dit in strijd is met de normale exploitatie van de beeldbank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de vereniging/stichting.

Laatst toegevoegd
A7713.jpg
digi02525.jpg
digi02526.jpg
HS Index 1-84
A7714.jpg